Forårskampagne

Gør din cykel forårsklar hos en lokal cykelforhandler - på FKI’s regning. http://www.fkifrh.dk/medlem/for%C3%A5rskampagne